Bình luận

Nếu vn thắng bán kết mình sẽ đóng tiền đòan phí , hội phí đầy đủ và sẽ mãi yêu thương đòan khoa suốt cuộc đời . :)
VN thắng bán kết t sẽ dẫn m đi uống Phúc Long Lan Anh Ngô đi ăn khắp quận 1..muốn ăn gì t dẫn đi hết...
Việt Nam thắng bán kết từ nay mị sẽ nhịn uống sting và ăn bánh tráng ?. Mà t tin điều đó kbh xảy ra được nhé ?????
Việt Nam vào chung kết thì năm nay ae mình sẽ ra trường hết!!! Nguyễn Vũ Trường Thành Vũ Thái Lưu Vũ Mạnh Non Phi Tài Nguyễn