Bình luận

ê ê sao giống m kể với t hồi năm nhất quá vậy. chắc tìm m kìa. kkkk Kim Tho Tran gái bình thuận có giá quá điiii ><
DO Điệp mày kể t hồi năm nhất mày mới lên thành phố lúc nộp hồ sơ mày quên mang bao thư .. thì ra là mày. Bạn gì đó ơi bạn này nè
POon Nguyen cô gái này bình thuận thuần chủng lun nhé mọi người. tính nết dth như Tắm. Tài Chính tự chũ lun nhé. Thích thì để LIke cmt. MÌnh công khai sdt bạn POon Nguyen cho nha
Chuyện mượn viết mượn bao thư 2 bạn mới biết mà giờ bảo ai nghi ngờ tag vào là sao. Biết tag ai giờ. Bình thuận nhiều vô kể
đó là bạn gái mình nha bạn, có gì bạn liên hệ mình, mình trả lại bạn 2 bao thư .