Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gtvttphcmgtsconfession
admin
5 năm trước
#949: Gửi a khoa hàng hải. Em gửi anh quá khứ của 3 năm qua.
Hình mô tả cho bài confession
#949: Gửi a khoa hàng hải. Em gửi anh quá khứ của 3 năm qua. Là nước mắt là nổi chua chát tổn thương mà anh dành đền đáp đứa con gái ở cạnh anh 3 năm k <a href="https://confession.vn/10986-cau-chuyen-toi-sap-ke-duoi-ay-noi-ve-nhung-van-e-gia-inh-toi-va-ban-than-toi-gap-phai-phan-bie/" title="thay" alt="thay">thay</a> đổi, yêu a không đòi hỏi, không toan tính... Em tự hỏi lòng a đã từng cho e hp trong 3 năm qua hay không mà giờ đây e đau khổ đến vậy. E thành thật cảm ơn sự tàn nhẫn a để em biết e phải iu mình thế nào. Đừng xin e tha thứ mình làm bạn vì <a href="https://confession.vn/9803-con-gai-oi-khi-phai-manh-me-mot-chut-noi-yeu-voi-nguoi-minh-yeu-truoc-ay-tung-oc-1-cap-tren-fac/" title="giờ trước" alt="giờ trước">giờ trước</a> đây e thương a bao nhiu e hận a bấy nhiêu... Tạm biệt a. -------- Ba năm chẳng ngắn chẳng dài Thương yêu vừa khéo đủ hài lẫn bi Sáng trong tình cảm cho đi Đắng cay nhận <a href="https://confession.vn/12134-ai-roi-cung-trai-qua-giai-oan-ay-chinh-la-giai-oan-vua-ra-truong-trong-tay-khong-co-gi-tinh-ca/" title="lại" alt="lại">lại</a> hoen mi lệ sầu. Thế gian có đến muôn màu Nhẫn tâm anh chọn em màu xa xăm Bão giông kia chẳng xứng tầm Bì sao cay đắng yêu nhầm hả anh ?? #cap