Bình luận

Ngta có review thì cũng chỉ là cảm nhận cá nhân thôi mà cái này thì mỗi ng mỗi khác. Nhưng công nhận là nhiều khi thấy mấy má ad bên đó cũng mẹ thiên hạ lắm =)))