Bình luận

đọc truyện rất kết cặp này,vẫn tiếc vì tác giả ko cho 2 chị em họ gặp nhau lần nữa