Bình luận

??????????0️⃣7️⃣1️⃣5️⃣2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣9️⃣2️⃣1️⃣8️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣0️⃣8️⃣1️⃣6️⃣
Khi cả thế giới chèo ngược và bạn vẫn muốn ngoi lên tìm coi có đồng râm không... ??x ❄? lên!!!!!!