Bình luận

333 bản đặc biệt là để BÁN, để BÁN đó ạ, người ta pr nói có 333 bản để BÁN, chừng nào tự dưng lòi ra người thứ 334 MUA được thì hẳn ý kiến, còn in dư ra để tặng cũng ý kiến là thế đ nào, giờ chẳng lẽ pr còn phải ghi rõ ra '' chúng tôi in 333 bản để bán, 10 bản để tặng bla bla '' luôn à ?? :D ??