Bình luận

Trời ơiiiii, Servamp hay ghê luôn, nhưng chân thành khuyên bạn nên đọc manga, chứ anime nó cắt hết đoạn hay đó ???