Bình luận

Hình như đấy là 1 đoạn rất ngắn kể về 1 nhân vật siêu phụ trong Hunter x Hunter ấy thớtttt :vvv chả liên quan j đến cốt truyện cả ;v;