Bình luận

Nhiều lúc cũng buồn lắm chả hiểu sao cái cfs nhạt toẹt này ad lại up mà mình gởi mấy chục cái chả thấy ad nào đếm xỉa tới