Bình luận

Nisekoi lúc đầu hay, càng về sau càng nhảm và nhạt. Gái thì nhiều, main thì ngu = typical shit harem.