Bình luận

Thật ra nếu thằng bạn mình nó có thơm má mình mình cũng ko nghĩ là mình và nó có thể đến với nhau, làm thằng đàn ông đôi khi phải giấu nước mắt vào trong, thớt hãy chấp nhận là nó chỉ thích con gái get over it babe