Bình luận

TÓM TẮT : nó và anh yêu nhau nhưng nó ương bướng cãi nhau lộn cái bàn rồi đòi chia cmnt, thế là lão ny ok, nhưng rồi nó nhận ra nó đã sai rồi thì vân vân và mây mây, bọn nó quay lại với nhau và CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU .... méo phải tóm tắt đâu, t cũng chưa đọc :3