Bình luận

Yêu lại người cũ cũng như đọc lại cuốn sách cũ thôi.nên tốt nhất là chia tay rồi thì đừng quay lại nữa.kết cục cũng chả khác được đâu.nhiều khi mình dễ dàng quay lại rồi họ chả xem mình ra gì.kiểu như mình là dự phòng của họ.khi họ kiếm đc ng khác mà họ cảm thấy tốt hơn thì sẽ đá bay mình ngay.căn bản là nó chưa tìm đc ng tốt hơn bạn nên ms thế thôi