Bình luận

Anime47 từ hồi nâng cấp bị phản ánh vụ này nhưng bên dàn ad không có khả năng loại bỏ quảng cáo đó. Còn riêng mình bỏ anime47 do hok coi full dt dc như trc :((