Bình luận

Cfs được gửi vào ngày 26/2/2017 - tròn 1 năm trước. Hi vọng 1/4 năm nay các bạn vẫn bên nhau để có thể cùng nhau kỷ niệm 5 năm. Rất xin lỗi vì đã không đăng được những cfs của các bạn kịp thời. HK