Bình luận

xã hội VN bây h dạy cho bọn trẻ tư duy an phận, nếu e chọn ngành gv thì chỉ có lợi cho e, vậy còn nh~ HS e dạy thì s? Em sẽ có tâm dạy dỗ tụi nó nên người chứ? Còn nếu học ngành mình thích thì ngược lại thôi :))))) ad lười nói :( #Du