Bình luận

Nhạt nhẽo. Con gái con đứa bạ giường nào ngủ giường đấy, chia tay chưa đc 3 tháng mà đã có bầu 2 tháng, con gái đéo gì mà như vậy. Còn chủ nhân cái cfs này lụy tình nó vừa phải thôi. Méo xứng đâu