Bình luận

Tôi mầm non cũng khác gì , moi trường , đi làm cũng chỉ con gái, các bạn nhỏ . Ngày trước nghe rõ thích câu " Ai cũng thich lấy vợ MẦM NON " hư cấu hết :(