Bình luận

Mẹ tui bảo trước khi quen ai đó mình nên trải qua giai đoạn bạn bè tìm hiểu tính cách nhau trước, cùng trải qua những vui buồn, khó khăn, như vậy đến vs nhau mới biết quý trọng. Nhanh đến cũng sẽ nhanh tàn thôi
Mai mốt bài nào tìm bồ tìm bịch hay chửi nhau gì hãy đăng nha ad. Mấy đứa có bồ mà còn đẹp nữa kệ tụi nó đi ?. Nhượng sân chơi cho mấy đứa ế nó vui sống với nha ad ?