Bình luận

Đó là em chưa vào trận đấu đấy, lúc đá rồi còn bức xúc nữa e à, ví dụ như trọng tài thân với giảng viên chủ nhiệm lớp kia thì sẽ bênh vực lớp kia hơn nữa đó e hahaa, nên là cứ cbi sẵn tâm lý, với lại chị cũng nói thẳng lun là cái đoàn khoa TMQT - NN làm ăn chẳng ra vẹo j đâu, nhất quan hệ nhì tiền tệ mà e, cbi tâm lý kĩ vào kẻo bị sốc