Bình luận

"hơi dao động tí", hơi hơi cl ik, m dính phải bả chó rồi zai a :v gái bên t luyện từ lò bát quái, cạp vào là sùi bọt mép ngay :)