Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#9043 "Cảm giác crush một char không nổi nó như thế nào vậy? - Là
Hình mô tả cho bài confession
#9043 "Cảm giác crush một char không nổi nó như thế nào vậy? - Là fanart của người ấy trong máy còn chưa lên nổi 1000 hình, trong đó có khoảng tầm 600 hình là screenshot, hơn 250 hình là đứng cùng anh chị em, số lượng art về mình người ấy không đủ 150 tấm. - Là tìm fanfic về người ấy trên <a href="https://confession.vn/khi-ban-ay-ve-ngo-nay-lam-dau-dang-dap-cung-xinh-xan-nho-nhan-khi-ban/" title="fanfiction chỉ" alt="fanfiction chỉ">fanfiction chỉ</a> được gần 60 kết quả kể cả khi chưa chon only English - Tìm bạn cùng chí hướng khó hơn mò kim đáy bể, fandom không có, đại thần cũng không có luôn. - Chưa kể đến việc goods, huy hiệu, móc khóa hiếm <a href="https://confession.vn/thong-tin-tuyen-sinh-ai-hoc-kinh-te-quoc-dan-2017-nam-2017-truong-h-kinh-te-quoc-dan-tuyen-sinh-theo/" title="hơn vàng" alt="hơn vàng">hơn vàng</a>, nitotan thì khỏi kiếm luôn. Còn <a href="https://confession.vn/10945-cuu-em-voi-em-can-anh-chi-giai-quyet-gap-em-so-te-ra-mau-moi-nguoi-a-tam-trang-em-the-luc-nay/" title="mấy cậu" alt="mấy cậu">mấy cậu</a> thì sao? "