Bình luận

Lũ thiếu não ấy bận tâm chỉ tốn thời giờ thôi bạn ơi. Nhìn cái lý do chửi là thấy ngu lone rồi. Bọn đó ngồi xem 1 bộ như TTGL chỉ phí cả cái bộ ấy.