Bình luận

Chỉ muốn hỏi: mày đi học hay mày đi leo lên đầu người ta ngồi. Từ đầu ko ưa rồi, h lên tiếng chỉ làm cho Ngta ghét thêm! Im đi cho lành, nhe!
Nếu không thích tác phong làm việc của admin thì mời vào inbox chat góp ý (y) Bạn nói admin "trẻ trâu" và "không não"? Bạn xem kìa, chính bạn còn không viết nổi tiếng Việt hoàn chỉnh nữa. Bạn dùng những từ đó để nói về admin mà không xem lại chính mình xem... hmm... qua cách nói chuyện thì mình đoán bạn là cán bộ hay là thành viên gì đó của bla bla (dài quá), thì bạn cần xem xét lại những việc trên trước khi nói về admin nhé. Nếu đã rành về cách thức làm việc của những bla bla thì mời vào inbox chat mà cay nghiệt, ở đây không phải đất để cho bạn trả thù.