Bình luận

Cái bịnh sợ tổn thương và yêu bản thân quá nhiều đây mà, tui cũng đang trong quá trình điều trị :v