Bình luận

maybe mr Q, nhưng mình thì nghĩ Mr soạn thảo văn bản, nhìn thầy vừa cục mịch, vừa chu đáo, vừa ... nói chung cái gì thầy cũng vừa vừa, thớt nói tí về chiều cao là cả trường đoán ra ngay