Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/bkconfessions
admin
4 năm trước
8/3 tại lớp KT hàng không K60, hẳn 2 nữ luôn. //Bạn Nguyễn Thiên Trang
Hình mô tả cho bài confession
8/3 tại lớp KT hàng không K60, hẳn 2 nữ luôn. //Bạn Nguyễn Thiên Trang có gửi lời <a href="https://confession.vn/9904-ngay-thang-o-toi-a-tung-yeu-anh-rat-sau-am-toi-nho-toi-cua-nam-au-ai-hoc-ngay-tho-ung-nghia-con/" title="cảm" alt="cảm">cảm</a> ơn tới tập thể lớp.