Bình luận

Bạn là tsundere vậy bạn nói ghét tsundere là vì thích tsundere nhưng do là tsundere nên mới nói ghét tsundere hay là do bạn thật sự ghét tsundere?
Tsundere loại nhẹ thì cũng tạm, chứ loại mà hở tí là chửi rủa, đánh người ta thì thôi dẹp =)))
uhm mình cũng có 1 chút ko thích Tsundere. Thích thì nói thích. Cứ phải tỏ ra lạnh lùng mà trong lòng thì trái ngược chi nhỉ ?
Khoảng cách giữa tsun và chảnh ch* nó khá mong manh =)))) Mình thích tsun nhưng mình ghét mấy cái thể loại leo lên đầu người khác ngồi. Các đó là láo ch* chứ tsun cái gì =)))