Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#826 bạn nào còn giữ cái meme Obama với Trump kiểu '' ne ne Trumpu-kun
Hình mô tả cho bài confession
#826 bạn <a href="https://confession.vn/i-thoi-cac-ban/" title="nào" alt="nào">nào</a> còn giữ cái meme Obama với Trump kiểu '' ne ne Trumpu-kun '' '' nani nani Obama senpai '' ý <a href="https://confession.vn/13799-nguu-tam-nguu-ma-tam-ma-a-bao-ong-nguoi-yeu-ung-i-choi-voi-may-c/" title="cho mình" alt="cho mình">cho mình</a> xin =(( loạt series đầy tinh thần wibu <a href="https://confession.vn/cuoc-oi-ma/" title="ấy cũng" alt="ấy cũng">ấy cũng</a> từ năm ngoái mà giờ tìm lại khó quá