Bình luận

bạn dẫn link image thì may ra. BTW, manga mà có cảnh 2 người bạn ôm nhau thì nhiều lắm: Doraemon này, Ninja loạn thị này, Jindo này, Dũng Sĩ Héc Man cũng có luôn.