Bình luận

mấy thím coi rồi vô coi link gốc coi thêm lần nữa cho người ta cái view nghen, Monjuu gào khản cả giọng rồi w https://www.youtube.com/watch?v=oRq6xPXGtv8