Bình luận

Lol ban đầu t thích ryuko chứ đc nửa phim t bắt đầu khó chịu ryuko r quay ra phát cuồng satsuki, đến cuối cùng thì lòng t chỉ còn satsuki kiryuin thôi ryuko hay mấy cái áo định mệnh cũng không có chỗ lót mông trong tim t :)))