Bình luận

chắc là lúc bước vào arc đánh nhau vs satan (fuji thì phải), đoạn đó nhanh vch, từ việc tìm thấy mẹ bé beel là cảm thấy nhanh lắm rồi :< cả những đoạn sau nữa, nhiều chuyện khó hiểu vch mà bị ép, tiếc đứt ruột ý :'(