Bình luận

Xe 110 cũng bày đặc đua với ex. kéo đến 90 hết kéo đc.? nhìn nó lướt ngang mà lòng thanh thản lạ
Wave Rsx 2015 ... max gas chua toi 80km ... da ckeck trong chuyen Doc hanh SG-DL thang 8 ... !!! :( --Cảm thấy tồi tệ--
1 lần trễ học 121km/h 1 lần mắc i*... thề luôn chỉ biết vặn hết ga chứ hông dám nhìn đồng hồ nữa huhu ?