Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
5 năm trước
#7895 "Chắc cả Biển Đông cũng đéo mặn bằng cái bộ ảnh này :))))) https://www.facebook.com/369307689827508/posts/2110618949029698/"
Hình mô tả cho bài confession
#7895 "Chắc cả Biển Đông <a href="https://confession.vn/o-la-1-cau-chyen-bun/" title="cũng đéo" alt="cũng đéo">cũng đéo</a> mặn bằng <a href="https://confession.vn/9765-minh-a-thoat-kiep-fa-the-nao-chao-ca-nha-minh-la-chu-cfs-9704-ay-rat-cam-on-cac-cmt-hai-huoc-cu/" title="cái" alt="cái">cái</a> bộ <a href="https://confession.vn/13772-co-ban-nao-co-nguoi-yeu-thich-so-nguc-k-a-gioi-thieu-qua-mot-chu/" title="ảnh này" alt="ảnh này">ảnh này</a> :))))) https://www.facebook.com/369307689827508/posts/2110618949029698/"