Bình luận

Khỏi cần xơ múi chi nhiều, từ đây cho tới ending tui chỉ cần 1 nụ hun là đủ. Thậm chí OE BE cũng được, chỉ cần đôi này có kỉ niệm để nhớ về nhau thôi chứ manga sầu thảm lắm rồi