Bình luận

hình như là có chữ magic, nam chính nhìn thấy nữ chính tắm hay ntn đó r yêu, vs cả nam chính người nhỏ nhỏ, nữ chính người đậm đậm, xong còn 1 câu t/c nam chính nói k quan tâm đến nữ bnhieu cân hay tnn đó :v