Bình luận

Dazai năm 22 tuổi trưởng thành và nham hiểm hơn Dazai năm 18 tuổi, cái vẻ tưng tửng đáng yêu đó sẽ không làm ai nghi ổng là một người nham hiểm lạnh lùng boiz đâu =)))))
Dazai năm 18 tuổi lạnh lùng độc ác âm hiểm bao nhiêu cứ thể hiện hết ra cho người khác thấy. Dazai năm 22 tuổi vẫn lạnh lùng vẫn độc ác âm hiểm nhưng đã trưởng thành và biết giấu những điều đó sau cái vẻ tưng tửng đáng yêu giả ngu của mình. Thích hết, thế thôi :))