Bình luận

Bạn rời từ khúc nào đã chứ :v ? Ncl tình hình Ferid là Sau khi bị tra tấn cùng Krul bằng cách bị thiêu đốt bởi mặt trời qua lệnh Vampire quý tộc khác, ảnh sang (có thể nói là) giúp đỡ cho đội của Yuu giải cứu Krul. À thêm tình hình là Ferid vẫn khiêns người khác hoang mang vì những bí mật và mục đích thực sự của ảnh mà tui nghĩ ảnh chả có ý định nói sau này :v