Bình luận

Ôi nhắc các cô các bác dịch giả ngày xưa lại thấy thích quá cơ. Ngày xưa dịch phóng tác hơi nhiều nhưng hay thật ấy ;-; đúng là dịch chuẩn chưa chắc đã là dịch hay
Nhận lỗi một lần nhưng giúp bạn ngẩng cao đầu mà sống một đời. Còn hơn cứ mãi lấp liếm cái sai của mình với cái tôi quá lớn thì lúc nào cũng phải trằn trọc nghĩ xem tiếp theo phải viện cớ gì.
Viết đi viết lại vẫn sai cái cơ bản nhất, IPM là công ty sách chứ không phải nhà xuất bản, nhà xuất bản là tên gọi các đơn vị nhà nước cấp giấy phép thôi