Bình luận

Đấy, từ giờ đi xin việc k sợ nhà tuyển dụng hỏi đã có kinh nghiệm làm việc cho các công ty chưa nhé :))