Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#6981 "Mặc dù bảo là công nghệ từ tương lai, nhưng có ai thấy phần
Hình mô tả cho bài confession
#6981 "Mặc dù bảo là công nghệ từ tương lai, nhưng có ai thấy phần lớn bảo bối của Doraemon rõ ràng là ma thuật hắc ám không ? Điển hình là <a href="https://confession.vn/9639-khi-co-1-nguoi-chi-la-mot-co-chau-vai-tam-ai-bac-cua-chi-pheo-vang-nhu-tieu-e-nhat-la-tam-cuoi/" title="cái tủ" alt="cái tủ">cái tủ</a> điện thoại yêu cầu này. Thay đổi thực tại, thao túng không gian thời gian như thế thề công nghệ nổi gì. Hay là <a href="https://confession.vn/11824-lep-va-nguc-se-con-nguc-lep-con-2-lung-con-chuyen-quay-lung-voi-ca-the-gioi-con-cau-iec-may-ch/" title="cái que" alt="cái que">cái que</a> lấy đồ từ tv này. Công <a href="https://confession.vn/10160-chi-oi-chi-thay-ta-cho-em-chua-minh-quen-chi-khi-minh-moi-la-tan-sinh-vien-k54-neu-con-chi-thi/" title="nghệ nào" alt="nghệ nào">nghệ nào</a> giúp bạn tạo ra vật chất, thậm chí là sinh vật sống có nhận thức trong tính tắc như vậy???"