Bình luận

Người anh yêu dấu Nhật kí Midori Lovely Complex Tình đầu dành hết cho em Gia đình trong mơ Kobayashi 3+1 (Ko hẳn 100% như yêu cầu của thớt nhưng cũng na ná vậy . Quan trọng là mấy bộ mình thích nên quẳng cáo tí :)))