Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#6843 Biết là có thể hơi quá đáng như mà tui thực sự dị ứng
Hình mô tả cho bài confession
#6843 Biết <a href="https://confession.vn/co-1-kieu-nguoi-rat-it-khi-rua-xe-nhung-1-khi-rua-xe-thi-cay/" title="" alt=""></a> là có thể hơi quá đáng như mà tui thực sự dị ứng với thể loại này. Cái thể loại mà lúc nào cũng cmt thèm đ*t loli, ấu dâm ở tủ bao nhiêu năm, tình nguyện đi tù để đ*t loli. Giống như mấy bé Tiểu Cầu trong anime mùa này, đi đâu cũng thấy mấy thanh niên đòi cắt <a href="https://confession.vn/oi-qua-mung-83-ung-cach/" title="tay" alt="tay">tay</a> lấy Tiểu Cầu ra đ*t. Rồi còn cứ thấy mấy coser là cứ hỏi link JAV, <a href="https://confession.vn/10035-chao-cac-ban-minh-la-k52-kinh-te-au-tu-con-chong-minh-la-k50-minh-a-tham-thich-anh-tu-hoi-cap/" title="con này" alt="con này">con này</a> trong JAV phải không các kiểu. Thực sự thấy ghét thể loại này.