Bình luận

Tui nghĩ là do Yuu tin tưởng Guren tuyệt đối nên cả nhóm trừ Mika đều theo. Vì họ là chiến hữu muốn bảo vệ nhau và muốn đoàn kết, ko mâu thuẫn :| đại loại vậy. À thêm cả là cả nhóm trừ Mika vốn đều theo Guren từ đầu ấy, ko có Guren thì ko biết cách giải phóng thế giới khỏi Vampire Mika thì muốn bảo vệ Yuu và chạy trốn vs Yuu và vốn ghét Guren từ đầu. Mà tui thấy Shinoa cũng ko tin tưởng Guren lắm mà. Chỉ là thái độ tưng tửng của ẻm nên trông như vậy thôi :v