Bình luận

Thế Goku tình cờ kết bạn vs đứa nhà giàu nhất thế giới, tình cờ đính hôn vs đứa con gái mạnh nhất Trái Đất và có bạn là thần vũ trụ vs thần huỷ diệt thì sao ?