Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#6680 "Tên của một nhân vật M/A mà dịch ra hán-việt các thím thấy hay/đẹp?
Hình mô tả cho bài confession
#6680 "Tên <a href="https://confession.vn/14278-em-a-khong-sai-neu-nhu-em-khong-yeu-anh-nhieu-en-the-lan-au-tien/" title="của một" alt="của một">của một</a> nhân vật M/A mà dịch ra hán-việt các thím thấy hay/đẹp? Tên <a href="https://confession.vn/12463-em-khong-can-biet-em-khong-thich-thi-em-vut-the-thoi-chao-moi-nguoi-lai-la-minh-thanh-nien-nho/" title="của anh" alt="của anh">của anh</a> gì đó mà suốt <a href="https://confession.vn/14245-chuyen-cuoi-hoi-va-gia-inh-minh-va-anh-trai-eu-la-sv-neu-nha-chi/" title="ngày" alt="ngày">ngày</a> bảo ""Ta sẽ cắn chết các ngươi"" dịch ra hán-việt là Vân Tước Cung Di, nghe hay dã mang ấy. "