Bình luận

Diễn trước mặt bà hoàng hậu để cung biến rồi diễn luôn trò hai đứa điên đốt cung. Nhờ vậy Ân Trí thoát về nước giành lại ngôi vị và Ân Trí yêu Ngân Vận mà Vận thì không còn quan trọng yêu đương nữa nên friendzone