Bình luận

Phương Anh R18 của arc tương lai hay hiện tại đây =)))))))) Nếu của hiện tại thì hơi mặn =))))))))))))))
Thật, từ sau khi đọc KHR, cảm giác tất cả số doujinshi 18+ trên thế giới đều thuộc về fandom này. ╮(╯▽╰)╭
đọc r :) t còn đọc cả R21 cơ :) không phải là R21 đâu mà là R21 í :) không phải R21 như mấy bác nghĩ đâu :)
(sức mạnh của cậu em trai đó chính là nguồn gốc của one for all nhưng thực ra cũng không phải là one for all vì on for all được truyền từ all for one nên từ đó one for all mới ra đời? :) ??) ((em chỉ đang nghĩ cái tương tự... :) ))
giống tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông